top of page

BASISTEK BT Pazarının Şartlarını Yeniden TanımlıyorCovid-19 salgını gündelik hayatımızda deneyimlediğimiz zorluk ve engellere ek olarak işlerimizde ve iş yapış şekillerimizde benzeri görülmemiş belirsizlikler yarattı.

Hızlı hareket edebilen güçlü yapılardaki kurumlar organizasyonlarını ‘yeni normale’ uyumlu bir şekilde dönüştürerek kriz ortamından etkilenmemeyi, hatta rakamlarını daha da yukarı çekmeyi başardılar.

Değişen pazar ve satış şartları göz önüne alındığında kurumların müşterilerine, iş ortaklarına ve kendi ekiplerine karşı olan sorumluluklarının yanında; kâr etmek, toplumsal fayda sağlamak, değer yaratmak gibi kavramlar da sürdürülebilir başarı için en önemli dayanaklar olmaya devam etmekte.

İş modellerinin yeni düzene göre daha kapsayıcı olabilmesi adına pazar dinamiklerinin çok iyi takip edilmesi, değişime giden yolda riski minimumda tutmak kaydı ile cesur davranılması, oluşmuş marka değerini daha da ileriye götürmek amacıyla uzun vadeli planlamalar yapılması özellikle bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların olmazsa olmazı haline geldi.


Üniversitelerle İşbirliği

BASISTEK Bilgi Teknolojileri A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Ali Ceylan, bir süredir bu kapsamda Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. İbrahim Kırcova ile değişen pazar ve satış şartları konusunda çalışmalara başlayarak üniversitelerle iş birliği içine girildiğini açıkladı.

Pandemi sürecinde dahi büyük bir iş hacmi yakalayarak dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden olan Micro Focus tarafından Yılın Partneri seçilen BASISTEK, Prof. Dr. İbrahim Kırcova ile yapılan işbirliğiyle, müşteri odaklı yaklaşım ve mükemmellik merkezi olma yönündeki ilkelerini, odağına ürünlerini alarak dijital metodlarla bir üst seviyeye çıkartma konusunda yeni adımlar atmaya başladı.


BASISTEK Daha Geniş Bir Kitleye Değer Katacak

Bilgi Teknolojileri Altyapı Yönetimi ve Bilgi Yönetimi Çözümleri danışmanlığında sektörün en önde gelen firmalarından olan BASISTEK, kurulduğu günden bu yana Micro Focus ve Oracle gibi dünyanın en büyük yazılım firmaları ile olan iş birliktelikleri ile sektörümüzde yapılan bir çok büyük projeye imza atmıştı.

2019 yılında, BASISTEK Bilgi Teknolojileri’ni daha da ileriye taşıyan adımlar atılmış, bu bağlamda Automation Anywhere ve New Relic gibi alanında sektör liderleri olan yeni firmalarla da çalışılmaya başlanmıştı.

Özellikle iş akışı ve özelleştirme konularında tüm ölçeklerdeki firmalara avantajlar getiren BASISTEK, geçen süre içerisinde hem iç hem de dış pazara kendi geliştirdiği yazılım ürünlerini de sunmaya başlayarak müşteri ihtiyaçlarının tamamını karşılamaya devam ediyor.


Prof. Dr. İbrahim Kırcova kimdir?

Prof.Dr.İbrahim Kırcova, Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Pazarlama Yönetimi, Elektronik Ticaret, İnteraktif Pazarlama, İnternette Pazarlama, Pazarlama Araştırması ve Uluslararası Pazarlama dersleri veren İbrahim Kırcova yurt içi ve dışında çeşitli konferanslarda bildiriler sunmuştur.

Ayrıca İşletmelerarası Elektronik Ticaret ve İnternette Ticaret ve Hukuksal Sorunlar, Mobil Ticaret Rehberi, E-Devlet ve Ekonomiye Etkileri, E-Tedarik Sistemi, Kredi Kartı Kullanmanın Harcama Alışkanlıklarına Etkisi, Türkiye’de Otomotiv Ticaretinin Gelecek On Yılı (ortak çalışma), E-ihracat isimli kitapları bulunmaktadır. Dünyada en çok satılan pazarlama kitabı olan Philip Kotler ve Kevin L. Keller’in Marketing Management kitabının Türkçe çevirisinin editörlüğünü yapmıştır. Türkiye Pazarlama Derneği ve Türk Kalp Vakfı Yönetim Kurullarında görev yapan İbrahim Kırcova ek olarak arama konferansları, karar konferansları ve odak grup çalışmaları moderatörlüğü de yapmaktadır.

Commenti


bottom of page